top of page

Hakkımda...

Lisans ve yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programında sırasıyla 1996 ile 2000 yıllarında tamamladım. Doktora eğitimime Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2000 yılında başlayıp, 2002 yılında yine aynı üniversitenin felsefe doktora programına kabul edildim. 2005 yılında kendi alanımdaki doktora programını tamamladım. Felsefe alanındaki eğitimimi tez aşamasına geldiğimde sonlandırdım ve bu eğitim sürecinden edindiğim altyapıyla kendi alanımdaki kariyerime odaklanmayı seçtim. Bu alanda özellikle analitik felsefe odaklı derslerde edindiğim temeller, sonraki çalışmalarımda literatüre önerdiğim kavramsal yapılara (ontological well-being, intentional emotional well-being, need for absolute truth) temel oluşturdu. Bu eğitim süreci, aynı zamanda Derrida ve Heidegger gibi kıta filozoflarının üzerimdeki etkilerinin büyük oranda ortadan kalkmasına katkıda bulundu. İki alandan aldıklarımın bir sentezi olarak ifade edilebileceğini düşündüğüm şekilde, bilimsel etkinliği “Belirli kurallara ve sağlam bir metodolojiye bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi gereken bir tür oyun” olarak algılamaya başladım ve halen aynı şekilde düşünmekteyim.

bottom of page