Artık bu kursta yer ayırtılamaz.

Ölçek Geliştirme Kursu

  • Başladı: 11 Ara 2021
  • 2000TL (Öğrnci 1500)
  • Location 1

Hizmet Açıklaması

1. Ölçek Geliştirmenin Teorik Arkaplanı • Ölçeğin Yapısına Dair Teorik Arkaplanın Oluşturulması • Maddelerin Yazılması, Derecelendirme ve Yönergenin Oluşturulması • Alternatifi Olan Ölçeklerin Geliştirilmesinde Kritik Noktalar 2. Ölçek Geliştirme Aşamaları I: Açımlayıcı Faktör Analizleri • İlk Formun Oluşturulması ve Uzman Görüşünün Alınması • Açımlayıcı Faktör Analizleri’nin SPSS’de gerçekleştirilmesi • Faktör Sayısının Belirlenmesi ve Paralel Analiz • Madde Analizleri ve Güvenirlik 3. Ölçek Geliştirme Aşamaları II: Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Geçerlik • Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Lisrel’de Gerçekleştirilmesi • Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Gerçekleştirilmesi • Geçerlik Analizleri • Artırıcı Geçerlik (Incremental Validity) Analizleri’nin SPSS’de gerçekleştirilmesi 4. Ölçek Uyarlama Süreci’ne İlişkin Kritik Noktalar

Yaklaşan Seanslar

Kişi Bilgileri

  • Location 1

    5056882530

    info@yapisalesitlik.com