Artık bu kursta yer ayırtılamaz.
Artık Online

YEM'e Giriş Kursu (LISREL + AMOS)

LISREL ve AMOS ile YEM'e Giriş Kursu (20-21-23 Kasım)

  • Başladı: 20 Kas 2021
  • 2000 TL (Öğrc. 1500)
  • webkonferans bağlantısı sizinle paylaşılacaktır.

Hizmet Açıklaması

Sosyal bilimlerde araştırmacı olarak ve buna paralel olarak akademik kariyer yapmada size ciddi avantajlar sağlayacak olan Yapısal Eşitlik Modellemesinin temellerinin oluşturulacağı bu kurs büyük oranda uygulamalı olarak yürütülecek ve YEM'in LISREL programı kullanılarak gerçekleştirilmesi tüm ayrıntıları ile uygulamalı olarak anlatılacak ve ayrıca AMOS programında da temel analizlerin nasıl yapıldığı gösterilecektir. Kursta temel olarak aşağıdaki konular işlenecektir: 1. Temel düzeyde regresyon ve korelasyon analizleri 2. Temel düzeyde açımlayıcı faktör analizleri 3. Doğrulayıcı faktör analizleri 4. Örtük değişkenlerle yol analizi 5. Ortak yöntem varyansının YEM'de kullanımı

Yaklaşan Seanslar

Kişi Bilgileri

5056882530

info@yapisalesitlik.com